Uppdragsdialog

Att vara klar över sitt uppdrag är A och O som chef. Uppdragsdialog är ett hjälpmedel för att uppnå begriplighet och samsyn kring chefsuppdraget mellan chef och närmast överordnad chef. 

Lager: 51.

89,00 kr

Att vara klar över sitt uppdrag är A och O som chef. Därför är det viktigt att hålla dialogen om chefsuppdragen levande.

Uppdragsdialog är ett hjälpmedel för att uppnå begriplighet och samsyn kring chefsuppdraget mellan chef och närmast överordnad chef. Ni värderar ett antal påståenden i syfte att klarlägga nuläge och vid behov enas om vilka förändringar som behöver genomföras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt chefs- och ledarskap.

Skriv en recension av den här produkten