Plan Sverige - Lär flera flickor läsa 1000 kr

Alltför många flickor kan inte läsa. Det vill Plan ändra på. Arbetet med att sprida läskunnighet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ger människor makten att ta kontroll över sina egna liv.
1 000,00 kr
Ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. Studier visar att flickor som går minst nio år i skolan ökar sina framtida inkomster med 10-20 procent per år. Kvinnor investerar också en större del av sin inkomst i sin familj och sin omgivning än vad män gör, vilket stärker landets ekonomi och bidrar till att lyfta hela samhällen ur fattigdom. Därför driver Plan projektet ”Lär en flicka läsa”.
Skriv en recension av den här produkten